یک جرعه روضه

بایگانی
آمار

۱ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

هو العلیم

جرمـــم فـــقط بـهانه ی بابا گرفـــتن است

افتــادن ز ناقــه خــودش پا گـــرفتن است


 از این‌جا ببینید

  • سلمان محمدی