یک جرعه روضه

بایگانی
آمار

هو السلام

بابا بیا که خــواب به چشمم نمی رود

یک لحـظـه از نگاه تو یـــادم نمی رود
روضه حضرت رقیه(س)


+تصویرسازیزهرا کیانی

  • سلمان محمدی

هو العلیم

جرمـــم فـــقط بـهانه ی بابا گرفـــتن است

افتــادن ز ناقــه خــودش پا گـــرفتن است


 از این‌جا ببینید

  • سلمان محمدی

هوالغفار

با همان پهلوی بشکسته دعایم کردی

که شـدم سـینه زن کـرب و بلا یـا زهرا

روضه حضرت زهرا(س)


 از این‌جا بشنوید


  • سلمان محمدی

هو الوهاب

شش ماه علی بودن را طاقت آوردی...


از این‌جا بشنوید

  • سلمان محمدی

هوالنور

بـیا برگرد خـیـمـه ای کس و کارم

مـنـو تـنـها نـگـذار ای عـلــمــدارم

آب بــه خـیمه نرسـید فدای سرت

حسین قامتش خمید فدای سرت

روضه حضرت اباالفضل(ع)


از این‌جا بشنوید

  • سلمان محمدی
هوالرحمان

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

روضه حضرت علی(ع)

  • سلمان محمدی