یک جرعه روضه

بایگانی
آمار

۱ مطلب با موضوع «بر اساس نام مداح :: حاج قربون» ثبت شده است

هوالحق

جـانـها بـه فـدای قـلـب چـاکـت زیـنـب

بــی تـــاب غـــم مــزار پــاکـــت زیـنـب

بــا بــیــرق عـبــاس قـلـم خـواهـد شد

دستـی کـه بلند شد بـه خـاکـت زینب

کربلا

حاج قربون (از اینجا دریافت کنید)

  • سلمان محمدی